White paper Thai V1.

YASUDA CRYPTO(TAKAYASUDA)
Name:Yasuda Crypto
Symbol:TAKAYASUDA

ADD TOKEN ; 0x651bc25bb8913c48a4249992c303b1e48189a004

Decimals :18

site:http://www.yt-crypto.com/yt/


YasudaCrypto v1 White paper


YasudaCrypto v4 White paper


ในปัจจุบันโลกของเรามีเงินหมุนเวียนมากกว่า 10 ล้านล้านเหรียญ และได้มีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ระดับโลกอย่าง AI Block chain ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีกลไกความชาญฉลาด ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึง 300 ปีทุกอย่างก็จะยังคงดำเนินต่อไป และมีการให้ดอกเบี้ยกับสินทรัพย์ที่ได้ออมไว้เป็นเหรียญ

บริษัท Yasuda Crypto ได้ทำโปรเจ็คเหรียญ เพื่อเปิดให้โอกาสให้แก่นักลงทุนและผู้ที่อยากเริ่มต้นลงทุน บริษัท Yasuda crypto เป็นบริษัทที่สร้างทรัพย์สินทางดิจิตอล (digital money) และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และ ในปี 1866 คุณ Yasuda Zenjiro ได้ก่อตั้งกลุ่มนักการเงินกลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อให้ได้รับผลกำไรมากที่สุดและยังเป็นผู้นำทางด้านการเงินระดับชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเวลาและยุคสมัยได้เปลี่ยนไป แต่ยังมีข้อจำกัดของระบบธนาคาร จึงทำให้เกิดความคิดในการนำเอา Block chain เข้ามาใช้ในการเข้ารหัสลับ เพื่อเข้าสู่การแลกเปลี่ยนค่าสกุลเงินตราให้เป็นเงินดิจิตอลเพื่อดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มของสกุลเงินทั่วไปและสร้างสังคมที่ดีต่อไป

เพราะบางครั้งการที่รัฐบาลได้ทำการตีพิมพ์พันธบัตรเพื่อเผยแพร่และนำออกมาใช้แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากขึ้น

และทางบริษัทเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดการและเปลี่ยนแปลงโลกยุคสมัยเพื่อส่งต่อสังคมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตเพราะเหตุนี้บริษัท Yasuda จึงถือกำเนิดขึ้น

ในที่สุดโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจริง ในเดือนมิถุนายน 2019 ทางบริษัทได้จัดตั้งสถาบันการเงินระดับโลกโดยการใช้รหัสลับ เพื่อเข้าถึง Block chain จึงนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการพัฒนาและเพื่อให้มีลักษณะพิเศษหรือ Smart contact ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถอยู่ได้นานกว่า 300 ปี

ปัจจุบันเรามีเหรียญ Efood เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่คำนึงถึงผลประโยชน์และเอื้อต่อสังคมส่วนรวมโดยผ่านทางสิ่งอุปโภคบริโภค. ในปี 2019 ได้มีการจดทะเบียนการตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้พัฒนาสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆด้วยเทคโนโลยี Block chain อีกด้วย

และในส่วนของเหรียญYasuda crypto นั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและมี AI Smart contact ที่คอยดูแล ถึงแม้จะผ่านไป 300 ปีเงินที่ได้ลงทุนไว้จะไม่หายไปไหนและยังดำเนินต่อไป

  • Key Areas

จากการคำนวณของบริษัท IBM การใช้ Block chain ในการทำธุรกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 18 ล้านล้านเยน ต่อปี นอกจากนี้ในการชำระเงินผ่านทาง Block chain นั้นสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 30 ล้านล้านเยนต่อปี เลยทีเดียว

การลงทุนธุรกิจ,การค้าระหว่างประเทศ,ธนาคาร การแก้ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม,การบรรเทาความยากจน,ลดปัญหาหนี้สิน,คุณภาพทางการศึกษา,การชำระหนี้ของประเทศ, ผลประโยชน์ของชาติ,การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ,การรับรองเงินดิจิตอล

・ธุรกิจการซื้อขายแบบชาญฉลาด

・การใช้ECที่ไร้พรมแดน

・การประยุกต์ใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ

・สนับสนุนผู้ผลิตและรักษากระบวนการการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพคงที่การบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้ยากไร้ตามที่UNกำหนดไว้

・ อื่นๆ สนับสนุนธุรกิจที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  •     YASUDA CRYPTO Payment

สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้ และได้เตรียมกลไกที่จะใช้เป็นรูปแบบ EC ในการชำระ นอกจากนี้YASUDA CRYPTO ยังมีระบบที่สามารถชำระเงินในรูปแบบEC ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุณได้ เทคโนโลยี Block chain นั้นจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และการใช้ YASUDA CRYPTO นั้นก็ยังช่วยรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน เช่นการลดการใช้กระดาษ การลดการใช้ของสิ้นเปลือง ลดต้นทุนทางธุรกิจ เทคโนโลยี blockchain นั้นใช้ต้นทุนต่ำและโปร่งใสมาก และไม่สามารถดัดแปลงหรือปลอมแปลงอะไรได้และไม่จำเป็นต้องมีระบบ System ขนาดใหญ่ทางเราหวังว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

  • Supply chain transparency

เราสามารถปรับความต้องการ การซื้อขายให้เหมาะสมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง สิ่งของอุปโภค บริโภค หรือ Supply chain จากผู้ผลิตที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย

  • Distributed resource management

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลในเครือข่ายทั้งหมด มันจึงเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถสร้างระบบการจัดการแบบโลกไร้ผมแดนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการซื้อขายได้โดยตรงและกำหนดราคาแบบ Demand-supply balance.

  • A new source of sustainable finance

การพัฒนาสังคมที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืนและยังสามารถนำเงินทุนมาใช้และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนโดยผ่าน platform ของ blockchain.

  • Application of cryptographic assets to recycle the global environment

การใช้ Cryptographic เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่โดย blockchain technology ได้ทำเทคโนโลยีมาเพื่อหาวิธีในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้มีศักยภาพมากขึ้นและสามารถเพิ่มมูลค่าราคาต่อทางด้านเศรษฐกิจได้ เช่น การมีธนาคารพลาสติก คือการนำขยะจากท้องทะเลที่ไร้ค่ามาแลกเปลี่ยนกับทางธนาคารเพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มหรือรีไซเคิลและสิ่งนี้จะสามารถสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับขยะและสามารถ สร้างเศรษฐกิจที่หมุนเวียนได้

  • YASUDA CRYPTO supports SDGs (Sustainable Development Goals).

เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนเพื่อยุตติความยากจนบนโลกใบนี้เราจึงอยากจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศต่อไป

  • World Hunger

ทางเรายังจัดหาเงินทุนและสิ่งอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้แก่องค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และผู้อดอยากเงินส่วนหนึ่งก็นำไปพัฒนาต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจ

  • World welfare and medicine, food for nutritional support

ส่งเสริมสุขภาพของทุกๆคนทุกๆวัยและสวัสดิการ ทางเรามอบยาและอาหารให้กับทุกๆพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ และทางเราให้บริการสินเชื่อและเงินกองทุนแก่องค์กรที่ดำเนินเกี่ยวกับสวัสดิการผู้ยากไร้

  • Global lifelong learning, provision of learning materials

และท้ายสุดนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษา ทางเราได้ส่งเสริมทางด้านการศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้ของทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และเราได้มอบทุนการศึกษาฟรี หรือที่ไหนต้องการหนังสือ,สื่อการเรียนการสอน,สื่อการศึกษาต่างๆ ทางเราสามารถจัดหาให้ได้ และทางเรายังให้สินเชื่อเงินทุนแก่องค์กรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ดีและนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต